WYNIKI KARPACKICH FINAŁÓW WIELKIEJ ORKIESTY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

PIERWSZY FINAŁ:     10.216,00 zł
DRUGI FINAŁ:     13.047,00 zł
TRZECI FINAŁ:     12.185,00 zł
CZWARTY FINAŁ:     29.891,00 zł
PIĄTY FINAŁ:     41.160,00 zł
SZÓSTY FINAŁ:     44.697,00 zł
SIÓDMY FINAŁ:     54.979,00 zł
ÓSMY FINAŁ:     64.361,00 zł
DZIEWIĄTY FINAŁ:     60.799,00 zł
DZIESIĄTY FINAŁ:     69.036,00 zł
JEDENASTY FINAŁ:     55.998,00 zł
DWUNASTY FINAŁ:     68.737,00 zł
TRZYNASTY FINAŁ:     66.437,00 zł
CZTERNASTY FINAŁ:   101.623,00 zł
RAZEM: 693.166,00 zł


Strona główna