Koordynator Karpackich Finałów Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy:
Kuba Terakowski
tel. 603 305 401
e.mail: wosp.karpaty@gmail.com

Strona główna